• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personellerin, görevleri ile ilgili bilgi, becerileri ve verimliliklerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla talep etmiş oldukları eğitimler doğrultusunda oluşturulan 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı içerisinde yer alan Microsoft Excel Eğitimi, 11.05.2023-31.06.2023 tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun bilgi teknolojileri alanında oluşturmuş olduğu dijital eğitim platformundan online olarak gerçekleştirilmiştir. 

Personellerin exceli aktif olarak kullanımlarını sağlamak ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla,10.08.2023 Perşembe günü, saat 10:00 da,F blokta yer alan Bilgisayar Laboratuvarında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapmakta olan Öğretim Görevlisi Eser KARADENİZ tarafından uygulamalı Microsoft  Excel eğitimi verilmiştir.